Brutalitet i Dansk psykiatri

 Brutalitet er når :

 

Når jeg hører og oplever at :

 

 •  En person bliver lukket indespærret på sit værelse 45. min ad gangen, og kun må gå ud på den lukkede afdeling 15. min hver time. I mere end en måneds tid, og på den baggrund mister en masse af sine tidligere erhvervede evner, og mere til.
 • En person frygter for sit liv inde på den lukkede, hvor der er kommet en del til skade både af personale og patienter, og ringer til centerchefen for at gøre opmærksom på de frygtelige forhold der hersker på afdelingen, med personale uden skilte, ødelæggelse af inventar, latterliggørelse af patienter af personale og patienter og besøgene. Hvorefter personalet  omringer dig for at stjæle din telefon, og skubber dig ind på et værelse, og fortæller dig, at hvis du ikke vil aflevere din telefon så vil de bruge magt, det vil sige de vil overmande dig. Direkte ordrer fra centerchefen, Karin Garre ? Telefon nummeret på hendes arbejdsplads i Region H psykiatri er her, så du er velkommen til at spørge hende selv ; tlf. 20 68 68 88.
 • Når person får stjålet sine ting af personale.
 •  En person får med nød og næppe, får lov til at gå ud på sin 40 års fødselsdag
 • Når man ser at personale angribe patienter, og overfalder en patient for at tvinge "medicin" ned i halsen.
 • Når personale ikke besidder nogen form for pædagogiske evner
 • Når man ser at personalet dag ud og ind slider sig selv ned, på grund af grov behandling af borgere.
 • Når borgere slås indbyrdes på den lukkede og personalet ikke griber ind, resultat, gæt selv !!!!
 • Når borgere ikke får en begrundelse, hvorfor de skal spæres ind.
 • Når forældrene på psykiatrisk børneafdeling, får meget lidt mad.
 • Når psykiatri loven ikke beskytter psykiatri brugeren imod personalet som fastspænder, overfalder, overmedicinere psykiatri brugeren, som i stort antal, dør i psykiatrien. Og  når samfundet ignorere psykiatri brugerens menneskerettigheder.
 • Når ytringsfriheden indskrænkes ved hjælp af isolation.
 • Når person forsøger selvmord utallige gange på grund af psykofarmaka, og selvmordstrangen forsvinder når ved komne ikke får psykofarmaka og ikke møder psykiatriens umenneskelige behandling.
 • Når hjulene ruller økonomisk i medicinal branchen, hver gang der skal sluges en pille i psykiatrien.
 • Når lægestanden og pårørende er lovgivende, udøvende og dømmende magt inden for psykiatrien
 • Når psykiatri brugeren betegnes som en sindssyg andenrangsborger som ikke har ret til at blive behandlet ordentlig, især når virkeligheden er at psykiatri brugeren, osse er en helt almindelige borger, som i mange tilfælde behandles brutalt af samfund og psykiatrien, og ødelægges på den baggrund.
 • Når person omringes og råbes af, og skubbes ned til lukket fra åben afdeling
 • Når man ser patienter smadre inventar på psykiatri afdelingerne.
 • Når patienter nyder deres ulovlige stoffer på psykiatrisk afdeling.
 • Når toiletterne er uhumske og fyldt med lort andre steder en nede i toilettet.
 • Når de andre patienter lyver og behandler andre personer dårligt
 • Når andre patienter prøver at afpresse og manipulere andre psykiatri brugere til at gøre noget, de egentlig ikke har lyst til.
 • Når ansatte ikke lever op til deres tavshedspligt og taler privat i telefon om indlagt på psykiatrisk hospital, og bliver taget på fersk gerning, og ansat lyver om episoden, og samme person skriver i journalen at psykiatri bruger er sindssyg, fordi personale bliver irettesat af psykiatri bruger.
 • Når Centerchef på Psykiatrisk Center København, Karin Garre osse er bestyrelsesformand i den private medicinal virksomhed NeuroSearch. Sammenblanding af interesser ? Hun skulle måske hellere bruge sin kræfter på at få orden på personalet på Psykiatrisk Center København, inklusiv hende selv ?
 • Når psykiatrisk personale chikanere personen på bopælen, og samtidig sviner person til i, persons journal.
 • Når psykiatrien påstår at en person er sindssyg og ikke er det, og derved syntes at behandle person, efter for godt befindende, med piller personer ikke kan tåle og bliver dårlig af ( kronisk sløv, overdrevet overvægtig, følge sygdomme osv.), med brutal behandling, som person bliver svækket af, indespærring imod persons vilje, og overtrædelse af persons menneskerettigheder. Alt sammen med henvisning til at person er sindssyg og det må psykiatrien godt.

 Hvor er behandlingen henne, er den god? Er den ren opbevaring ? Er det ren pillespisnings gilde i det psykiatriske system? Og hvad har alle før stående og ovenstående fakta og spørgsmål med helbredelse af psykisk sygdom at gøre. MIT SVAR ER ENKELT : Dagens psykiatriske behandling har ikke noget at gøre med god behandling at gøre, det er derfor, resultaterne for helbredelse i det psykiatriske system er meget dårlig, og den måde psykiatri i Danmark foregår på, er spild af mange penge. Man kan ikke behandle en borger brutalt og samtidig hævde at behandlingen er god, og iorden, det er etisk forkert.